Genel Kurul Toplantısı

İçel İdman Yurdu Spor Kulübü Derneği Başkanlığı’ndan

Değerli Üyelerimiz;

Derneğimizin 2018-2019-2020 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.06.2021 tarihinde saat 19.00’da Korukent Mah. 96069 Sk. Aziz Sancar Gençlik Merkezi No: 4 Toroslar Mersin adresinde aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Söz konusu tarihte gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 16.06.2021 tarihinde aynı saat, yer ve gündem ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Siz Değerli Üyelerimizin katılımı derneğimizi güçlendirecektir. Genel Kurul Toplantımızın kulübümüze ve
kentimize hayırlı olmasını dileriz.

25.05.2021
Metin SALTIK
Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem Maddeleri

1- Açılış ve yoklama
2- Divan heyeti teşkili ve saygı duruşu
3- Divana tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi
4- 2018-2019-2020 yılları Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bilanço ve gelir tablolarının okunması müzakeresi ve onayı
5- 2018-2019-2020 yılları Denetim kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve onayı
6- Yönetim ve denetim kurullarının ibrası
7- Dernek üyelik aidatlarının belirlenmesi
8- Yönetim ve Denetim Kurulları ile ASKF Delegelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
9- 2021-2022 sezonundan itibaren kulüp ismi olarak ‘Mersin İdman Yurdu FK’ isminin kullanılması, bununla ilgili işlemleri yürütmek üzere
yönetim kuruluna yetki verilmesi
10- Derneğimizin, T.T.K. hükümlerine göre kurulmuş veya kurulacak olan bir Anonim şirketten hisse alma ve bu konuda yönetim kuruluna
yetki verilmesi konusunun görüşülmesi
11- Derneğimize ait futbol şubesinin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak T.T.K. hükümlerine göre kurulmuş ve kurulacak bir
Anonim şirketine devrin konusunun görüşülmesi ve bununla ilgili izin ve işlemleri yürütmek için yönetim kuruluna yetki verilmesi
12- Dilek ve temenniler
13- Kapanış

Leave a Reply